Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2019

6123 1aa8 390
Audycja Kamienice w Radiu RAM, niedziela 19:30. Na zdjęciu pamiętniczek z Breslau. 
Reposted fromczinok czinok

February 03 2019

3384 1a6f 390
Reposted fromczinok czinok
3377 c401 390
Reposted fromczinok czinok

October 21 2018

1926 ed2c 390
Pl. Grunwaldzki z Manhattanu, Wrocław 1991.
Reposted fromczinok czinok
1927 89b7 390
Reposted fromczinok czinok
1930 1b03 390
Reposted fromczinok czinok
1928 577b 390
Reposted fromczinok czinok
1806 b72f 390
Reposted fromseaweed seaweed viaczinok czinok
Paraliż komunikacyjny w dniu 21 października 2008r. Był to efekt pierwszych opadów śniegu w tym sezonie. Choć śnieg padał stosunkowo krótko, wystarczyło to, aby większość podróżnych wybrała auto jako środek transportu. Dodatkowo remonty kilku ważnych wrocławskich ulic (m.in. Grabiszyńska, al. Hallera) sprawiły, że całe miasto dosłownie stanęło. Zdjęcie autorstwa "corckie" (ssc).

Reposted fromczinok czinok

April 20 2018

Play fullscreen
Reposted fromczinok czinok

March 11 2018

Królewski Sąd Miejski, Wrocław 1870
Reposted fromczinok czinok
Hermann Krone, wrocławski fotograf dagerotypowy, autoportret 1858
Reposted fromczinok czinok

March 10 2018

0045 f93f 390
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok
2524 da87 390
Plac Grunwaldzki, Wrocław 1989. Ciekawe czy Jarkowi się udało...
Reposted fromczinok czinok
Plac Grunwaldzki i ul. Curie-Skłodowskiej, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok
2531 f58b 390
ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, lata 40 i 90.
Reposted fromczinok czinok

August 14 2017

4103 baa7 390

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

Reposted fromDeanWinchesterrr DeanWinchesterrr

June 23 2015

Jedne z najdłuższych dni w roku. Korzystajcie!  fot. Adrian Osiński
Reposted fromreksi0 reksi0

May 24 2015

Plac Solny, Wrocław.
Reposted fromreksi0 reksi0
Most Grunwaldzki. Wrocław.
Reposted fromreksi0 reksi0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl